Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir? sorunun cevabı "Çin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen ıslahat hareketlerinin uzun süreli olmamasında; I. Askeri alandaki ıslahatlara ağırlık verilmesiII. Sorunlara köklü çözümler getirilememesiIII. Padişahların desteklenmemesidurumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? “Çatlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır? Selim : Let’s have a party.Lisa : - - - - I love parties.  Yağız drives - - - - carefully than me. He hasn’t had an accident before. “Boş”  kelimesi  aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  “bir  işe  yaramayan, yararsız” anlamında  kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?  İstanbul’un işgali sırasında görevde bulunan Osmanlı hükûmeti,  aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Ali' nin 28 şekeri vardı. Kardeşinin ise Ali' nin şekerlerinden 12 fazla şekeri vardı. İkisinin şekerleri toplamı kaçtır? Felsefe insanın bilinçlenmesinde, ev- reni dünyayı ve kendini anlamasında, merak ve şüphe dürtüsünün doyurul- masında önemli bir işleve sahiptir. Her şeyden önce insanın var oluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.Bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?