S:1

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır? sorunun cevabı "Linyit " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir yetenek değildir? Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tacir olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Tay kabilesinin başkanı Adiy b.Hatim, Müslüman olmadan önce Medineye gelmişti. Hz. Peygamberin yetişkinlere ve çocuklara davranışlarını gözlemledi. Onda diğer ülke liderlerinde bulunmayan bazı özellikler olduğunu fark etti. Yolda yaşlı bir kadını uzun müddet sabırla dinlediğine şahit oldu. Bir devlet başkanı o kadar işinin arasında nasıl olur da yaşlı bir kadına bu kadar vakit ayırır? diye düşündü. Daha sonra Hz. Peygamberin evine gitti. Hz. Peygamber oturması için minderini ona verdi ve kendisi yere oturdu. Bu davranış karşısında çok etkilenen Adiy bin Hatim Vallahi, bu bir kral değil. diyerek Müslüman oldu.Bu metne göre Adiy b. Hatimin Müslüman olmasında Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönü etkili olmuştur? I - - - - able to drive to work, because my car was broken. Aşağıdaki hayvanlardan en uzun olan hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi, tarihin çizili-sesli kaynaklarından değildir? Allahın her iyi söz ve davranışa verdiği karşılığa ne ad verilir? "Çocuk Parkı" bu mahallede açılacak." cümlesinde "bu" kelimesi ne tür sıfattır? Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murata kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Bir filozofun öne sürdüğü görüşlerin doğruluğundan ya da yanlışlığından bahsetmek felsefe için öncelikli bir tavır değildir. Çünkü filozoftan beklenen kesin, olgusal doğruları bulması değil; varlık,bilgi ve değer konusunda düşüncelerini dile getirirken çelişkisiz olmasıdır.Bu parçada felsefenin özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osmanı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osmanın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan vücudunda neden olduğu başlıca fizyolojik etkilerden biri değildir? Zarurât-i Hamse olarak adlandırılan İslam dininin korunmasını istediği esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? P (n, 4) = 5 P (n, 3) ise n kaçtır? Pamakkale ile Damlataş mağarasının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bir lokantada lahmacun yiyen herkes ayran içmekte, ayran içen herkes tatlı yemektedir. Bu lokantada sadece tatlı yiyen kişi sayısı 4, tatlı yemeyen kişi sayısı 5, ayran içip lahmacun yemeyen kişi sayısı 11dir.Lokantada toplam 50 kişi bulunduğuna göre kaç kişi lahmacun yemiştir? 15 bölmeli olan bir dinamometrenin her bir bölmesi 3Na denk gelmektedir.Buna göre bu dinamometre aşağıdaki kuvvetlerden hangisini ölçemez? Bir köylünün günde ortalama 4 L süt veren 15 ineği vardır. Sütün litresi 80 kuruş olduğuna göre köylünün sütlerden günlük kazancı kaç TLdir? • İbadet esnasında Kudüse dönülür.• Mabetlerde kadınlar ayinlere katılamazlar.• İbadet sırasında erkekler başlarına kipa alırlar.Verilen bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir? - Baraj yapılması- Tarlaların sulanması- Deniz turizmiBu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinden yararlanılmalıdır? Macera kelimesinin eş anlamlısı nedir? "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözünün anlamı nedir? ? > 319 ifadesinde ‘? yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuranın temel konularından biri değildir? Fotoğraf albümünü tamamladın mı( ) Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi bir Ermeni devleti kurulmasını amaçlamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarındasanat alanında yapılan yeniliklerdenbiri değildir? Bir şiirde kullanılan sözcüklerin, günlük yaşamda kullanılan, yaygın sözcükler oluşu bir zayıflık mıdır? Ben buna katılmıyorum. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Âşık Veysel bugüne kadar gündemde kalabilmişse halkın dilini kullandıkları içindir. Şair uzaydan gelmediğine göre konuş-tuğu dili kullanmak durumundadır.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? I. Kazazedenin tedavi edilmesiII. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasıIII. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Nurhak Dağı hangi bölgemizdedir? Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıyız? De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Allahın varlığını ve birliğini anlatan bu surenin adı nedir? Yaşlılara Saygı Haftası ne zaman kutlanır? Herhangi bir kişinin resmî kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıdaverilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? 1 İnsan 2 ise 3 de4 yedisinde5 ne 6 yetmişinde7 odurYukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 7 yüz binlik + 4 on binlik + 2 yüzlük + 8 onluk şeklinde çözümlemesi verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir