Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir? sorunun cevabı "Londra" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir okuldaki 697 öğrenci 23 öğrenci taşıyabilenaraçlarla kitap fuarına götürülecektir. Öğrencileritaşımak için en az kaç araca ihtiyaç vardır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs ile ayırma yöntemi ile ayırabiliriz? Almanya, 13 Mart 1938’de aşa-ğıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini  ilan  ederek bu  ülkeyi ilhak  etmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı eylemdir?  5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna   göre  harflerin sayı değerleri toplamı  hangisi olabilir?             A7C        +   3B4              849        Hangisi vahşi hayvandır?  Movie Maker programının amacı nedir?   Böbrek yetmezliği teşhisi konulmuş hastalar 1944 yılındanönce herhangi bir tedavi uygulanamadığı içinyaşamlarını yitirmekteydiler. 1944 yılında Hollandalıbir doktor tarafından diyaliz makinesi yapılmış hastabireyin kanı vücut dışında bir makine tarafından zehirliatıklardan arındırılmıştır.Sadece bu açıklamaya dayanarak,I. Diyaliz cihazı kandaki atık maddelerin bir kısmınınayıklanarak kanın temizlenmesine yardımcı olur.II. Teknolojik uygulamaların gelişmesi sayesindeböbrek yetmezliği nedeniyle yaşanan can kayıplarıazaltılabilmiştir.III. Bu uygulama sayesinde tüm böbrek hastalıkları tamameniyileştirilmektedir.yorumlarından hangileri yapılabilir? Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde peygamber olduğunu açıklayan kimdir? “Orta Asya’nın kuzeyi iğne yapraklı ağaçlardan oluşan - - - - ormanlarıyla  kaplıdır.”Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi sözcüğü oluşturan heceler birbirinden farklıdır?