Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanlarından biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanlarından biri değildir? sorunun cevabı "Litosfer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocuğun anne babasına karşı yerine getirmesi gereken davranışlardan biri olamaz?  Carla - - - - long hair when she was young. Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? Sigara kullanımına yönelik olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi evde uyulması gereken kurallardan birisidir? 13, 44, x, 26, 38, 23 veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.Hz. Muhammed (sav.)’in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır? O, hep bildiğini yapar, biz de onu kendi hâline bıraktık.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıda verilenlerden hangisi 1/5 ‘e eşit değildir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D) yanlış olanlarının başına (Y) yazınız.(….....)  Kur’an-ı Kerim Müslümanların kutsal kitabıdır.(….....)  Dinimizce Müslüman’ın malının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine vermesine hac denir.(….....)  Yalan söylemek, güzel ahlaklı bir kişinin davranışıdır.(….....)  Öğretmenlerimize daima sevgi ve saygı göstermeliyiz.(….....)  Bir Müslüman’ın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması helal olmaz. Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘’Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...’’verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir?