Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kuzey Yarım Kürede en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kuzey Yarım Kürede en uzun gündüz ne zaman yaşanır? sorunun cevabı "21 Haziran" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“için” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi kurmuştur ? Ülkemizde radyo televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde halk şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir? Lale Devri’nde gerçekleşen;     I.) Çiçek aşısının uygulanması     II.) İlk Türk matbaasının kurulması     III.) Avrupa başkentlerine geçici elçilikler açılmasıgibi olayların ait oldukları alanlar eşleşmesinden hangisi doğrudur? (5p)         I                    II                      IIIA)   Siyasi              Kültürel             SağlıkB)   Sağlık              Kültürel            SiyasiC)   Kültürel           Siyasi                SağlıkD)   Sağlık              Siyasi               Kültürel Aşağıdakilerden hangisi insan haklarına duyarlı bir vatandaştan beklenen bir davranış değildir?  Günde 1 saat 20 dakika ders çalışan Fidan beş günde toplam kaç saat ders çalışır? Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın yerler aşağıdaki renklerden hangisi ile gösterilir? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine karşı alınabilecek bir tedbirdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi yapıca sıralı cümledir? Bahçede 18 gül, güllerden 17 fazla lale vardır. Bahçede toplam kaç çiçek vardır? Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur?