Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? sorunun cevabı "Bir dağın yükseklik değeri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Kademe ilerlemesinin durdurulmasıII. Aylıktan kesmeIII. Kınama657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurlarının ilişikleri kesilir? "Karşıdaki yuvarlak masayı bana getirir misin?" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. • Divan şairleri, bu nazım türünde şiirlerini ve şairliklerini övmüşlerdir. • Ünlü divan şairi Nef’i bu türle tanınır.Bilgisi verilen kaside nazım şeklinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Danıştayın görevleriyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Kasılma sırasında kasta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiş- tirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir.Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir? Çiçekler hangi mevsimde açar? “Yukarı” sözcüğü aşağıdakicümlelerin hangisinde yer yön zarfı olarak kullanılmıştır? İnsan için yaşam, bir hayatta kalma mücadelesi olduğu kadar; evrenin nasıl var olduğunu, yaşamın amacının ne olduğunu anlama uğraşıdır. Bu uğraş ona para, ün ve konfor getirmese de “bilme” isteği insanı doyurmuştur.Parçaya göre, insanın bilme isteğini doyuran felsefi bilginin temel işlevlerinden hangisidir? 5 K 3 M  + 3 4 L 5= N 0 7 8   işleminde “ K + M + N + L” = ?   kaçtır? Allah’ta var olan ama insanda olmayan özellik hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı hizmetlerinin üçüncül düzeyde koruma ilkelerindendir?