Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Uluğ Beyin öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbulun ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Risâletul- Fethiyye, Meserretul Kulûb önemli eserleri arasındadır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Uluğ Beyin öğrencisidir. Matematik ve astronomi alanında eserler yazmıştır. İstanbulun ilk enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Risâletul- Fethiyye, Meserretul Kulûb önemli eserleri arasındadır.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Ali Kuşçu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(I) Bir toplumun bireyleri o toplumun kültürü, gelenek- görenekleri ve değer yargılarıyla yetişir. (II) Bireyler, dönemin ortak zihniyetine ulaşırlar. (III) Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde doğal olarak bu zihniyetin yansıması görülür. (IV) Sanatçılar, yaşamdan aldıkları konuları işlerken hiçbir şeyi değiştirmezler, her şeyi bilimsel olarak aktarırlar. (V) Zihniyet, dönemden döneme değişim gösterir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in konuları arasında yer almaz? Sevr Antlaşması’nın “Azınlıklara geniş haklar verilecektir.” kararı, Lozan Antlaşması ile “Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.Bu değişiklikle aşağıdaki kazanımlardan hangisinin elde edildiği söylenemez? Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;I. cismin akışkan içindeki hacmiII. akışkanın özkütlesiIII. yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? –Erozyon ve sel felaketleri artar-Oksijen üretimi azalır-Kuraklık artar  Yukarıda verilen durumlar hangisinin sonucu olarak ortaya çıkar? Halkın giyim kuşamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12 kırmızı, 18 sarı ve bir miktar siyah kalemin tümü dokuz öğrenciye eşit sayıda dağıtılıyor. Her bir öğrenciye tek renk kalem verildiğine göre, dağıtılan siyah kalemlerin sayısı kaçtır?  Aşağıdaki olaylardan hangisinde temas gerektiren kuvvetler etkilidir? - - - - you often watch TV? Aşağıdakilerden hangisi hem içerik hem de üslupla ilgili bir yargıdır?  1.   Selam olsun bizden güzel dünyaya.2.   Bahçelerde hâlâ güller açar mı?3.   Selam olsun sonsuz güneşe, aya.4.   Işıklar, gölgeler suda oynar mı?Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?