S:1

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kutadgu Bilig" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir kenarının uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Kaç metre dikenli tel gereklidir? Türk edebiyatındaki ilk tarihi roman - - - - ve ilk edebî roman - - - - Namık Kemal tarafından yazılmıştır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihindesaat 9 ( ) 30da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( )meyve suyu aldı.Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın şekilde ilk çizen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın...(Hucurât suresi, 11. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlardan değildir? Kuran-ı Kerimde toplam kaç cüz vardır? Uzunluğu 7 metre olan bir su borusundan önce 2 m 35 cm, daha sonrada 1 m 8 cm uzunluğunda iki parça kullanılıyor.Geriye kalan borunun uzunluğu kaç santimetredir? 1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Mustafa Kemal Millî Mücadeleyi nereden ve hangi tarihte başlatmıştır? Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakın akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (NAHL-90)Yukardaki ayet Kuran-ı Kerimin temel konularından hangisine vurgu yapmaktadır ? Toplu taşıma araçlarında yaşlılara veya engellilere yardımcı olmak trafikte neyin göstergesidir? Kurtuluş Savaşının programı, aşağıdakilerden hangisiyle ortaya konulmuştur? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlara Bilişim Suçu denir.Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? İki düzine kalemi 3 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? I. 100 g tavukII. 100 g kuzu etiIII. 100 g karnabaharIV. 100 g marulV. 100 g karpuzYukarıda besinler miktarlarıyla sıralanmışlardır. Bu besinlerin kalori değerleri düşünüldüğünde hangi besinin kalori değeri en yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi 3'ün katlarından değildir? İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? Parkta oynarken yaşlı bir teyzenin fenalaşıp yere düştüğünü gördüm. Çevredeki insanlar hemen yardım çağırdılar.Meltemin bahsettiği olayda çevredeki insanlar, telefonla hangi numarayı aramış olabilir? Doymamış yağ asitleri için,I. Karbonlar arasında tekli bağ içermeII. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaIII. Margarinlere dönüşebilmeverilenlerden hangileri doymuş yağ asitleri için de geçerli olabilir? Organiz tarım ili seçilen ilimiz hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir? İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? ...O (Muhammed), Allahın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. (Ahzâb suresi, 40. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) aşağıdakilerin hangisi bünyesinde kurulmuştur? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?1 bütün içinde ......tane yarım vardır. Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin insana kazandır- dığı faydalardan biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ramazan Bayramıyla ilgili olarak yanlıştır? Nicel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Anne, baba, atak, boru, aile, baca sözcüklerinden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? - Dini ve siyasi fonksiyonları sayesinde tarih boyunca küresel bir etkiye sahip olmuştur.- Dünyanın başkenti unvanına layık görülmüştür.Yukarıda özellikleri verilen şehir hangisidir? Çevre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir