Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar Sultan unvanı kullanmaya başlamıştır.
II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.
III. Hutbe okutmak, para basmak hükümdarlık sembollerindendir.
IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine tıraz denilmiştir.
Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Karahanlılardan itibaren hükümdarlar Sultan unvanı kullanmaya başlamıştır.II. Ülke hanedanın ortak malı sayılmıştır.III. Hutbe okutmak, para basmak hükümdarlık sembollerindendir.IV. Ülkenin bir bölümünü idare eden hanedan üyelerine tıraz denilmiştir.Türk İslam devletlerindeki devlet yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II. ve III. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir? Ercan, oruç konusunu işlerken defterine “Kimler Oruç Tutmayabilir” diye bir başlık yazar.         Ercan sizce aşağıdakilerden hangisini bu maddeler içerisinde yazmamalıdır? "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik" mealindeki ayette Hz.Muhammed'in daha çok hangi özelliği vurgulanmaktadır ? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir insanın davranışına örnek olamaz?  - Okullarda öğrencileri daha iyi yetiştirme isteğiyle  düzenlenir.-  Öğrencilerin konuşma yeteneğinin  gelişmesine,  ders  dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur.-  Amaç seçilen konunun doğru ya da yanlış olması değil, düşüncesini en iyi savunan grubu seçmektir.Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2,507 sayısı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur? Bir okulda 1400 kız öğrenci, kız öğrencilerden 101 fazlada erkek öğrenci var. Okuldaki toplam öğrenci  sayısı kaçtır ? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim değildir? Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların uygulanmasının başarıyı getireceğini bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 4  basamaklı  ve rakamları  farklı  en küçük  sayının 3 ‘ e  bölümü  kaça  eşittir ? Hangisi batıl inanç değildir?