Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Döneminde yaşanmamıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Döneminde yaşanmamıştır? sorunun cevabı "Cemel ve Sıffin savaşları yapıldı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?  İç Anadolu Bölgesinde turuçgil tarımının yapılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 2 kilo sütten 1 kilo yoğurt yapılıyorsa 6 kilo yoğurt yapmak için kaç kilo süt kullanılır? Sanayi kuruluşlarının fazla olduğu şehirlerde yaşanan nüfus artış hızına da bağlı olarak, deniz sularında ve çevrede kirlilik artmaktadır.Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde meydana gelen kirlilik daha fazladır?  Aşağıdakilerden hangisi ormanlardan elde edilen ana üründür? Aşağıdaki şehirlerden hangisi 3000 yıllık etkili tarihi, sanatsal yapıları ve dini merkez olması gibi nedenlerle Dünyanın Başkenti unvanıyla nitelendirilmiştir?  “452, 463, 382, 462, 272” sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? Aşagidaki melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler. Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir?