S:1

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir?

Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tebük" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Mıknatısın kutupları aşağıdaki sembollerin hangileri ile gösterilir? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 14 ve kalan 7 ise bölünen sayı kaçtır? "Adrenalin" hormonunu salgılayan iç salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? Mevlânâ Türbesi hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama ya örnek yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ders görevi ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur? Pusulanın kırmızı ibresi her zaman hangi yönü gösterir? Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D,yanlış olana Y harfi koyunuz. ( ) Kuran,ilahi(Allah tarafından gönderilen) kitapların sonuncusudur.( ) Kuranın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.( ) Kuranı okumak,kurallarına uymaktan daha önemlidir.( ) Kuran, peygamberimizin sözlerinden oluşur.( ) Kuran, peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir. .................için okula gelememiş cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.My sister ............ to the shopping center two hours ago. Hangi cümlede varlığı hem renk hem durum yönünden niteleyen bir sıfat vardır? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisini dinimiz tavsiye etmez? Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir? Spanish is ............... in Mexico and Spain. Babür hükümdarı Şah Cihanın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı ünlü mimari eserin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi 5 hecelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir