Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır? sorunun cevabı "Alp Arslan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

-5<A<7 ve  -9<B<16  ise  A’nın alabileceği en küçük değer ile  B’nin alabileceği en büyük değerin toplamı kaçtır? Milli Güvenlik   kurulunda hangisi bulunmaz?                                Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz? Aşağıdaki moleküllerden hangisi organik yapılıdır? T. Hobbes ‘ a göre “insan insanın kurdudur.”Filozofun ahlak anlayışında kişisel çıkarlar ön plandadır.Mutlak iyi mutlak erdem tarzında   kavramlardan  söz edilmemelidir. Çünkü bu kavramlar uydurulmuştur. Parçadan yola çıkarak filozofun ahlak anlayışı hakkında aşağıdakilerden  ulaşılamaz?  minibüs -  vapur – tren – kamyon – bisiklet -  uçak – gemi – otobüsYukarıdaki taşıtlardan kaç tanesi kara yolu  taşıtıdır? “İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.”Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yeni bir buluş ortaya koyarak eşi benzeri olmayan bir ürün meydana getiren kimseye ……………..denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 16 öğrencinin 7’ si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? 246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir? "Az" sözcüğü, hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?