Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Karluklular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir toplama işleminde toplam 60, toplananlardan biri 38 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Mary is late for the plane to London, so she has to - - - - . Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?  Peygamberimizin defnedildiği  kabrinin adına ne ad verilir? 5 - 12 - 19 - 26 Yukarıda verilen örüntüye göre bir sonraki sayı kaç olmalıdır? Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? “ televizyon” kelimesi satıra sığmazsa aşağıdakilerden hangisi gibi bölünemez? Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir? Komşuluk ilişkileri özellikle sosyal yardımlaşma açısından önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan kişi ve ailelere toplum içinde destek olur. Bundan dolayı iyi komşuluk sosyal bünyeyi güçlendirir.       Aşağıdaki sözlerden hangisi bu paragrafta anlatılanları destekler? ”ÇEKMEK ”sözcüğü hangi cümlede “bir yerden bir yere taşımak” anlamında         kullanılmıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?