S:1

Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?

Doğu Roma ile yapılan Margos Antlaşması aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde imzalanmıştır? sorunun cevabı "Attila  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından farklıdır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dosyalardan hangisi bir resim dosyasıdır ? Peygamberimiz İslamın ilk yıllarında ............................. denilen bir evde insanlara dini tebliğ ederdi. Gizli yapılan bu davet .......... yıl sürmüş ve bu sürede tam ......... kişi müslüman olmuştur. Yukarıdaki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurdur? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? - Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler.- Bir canlının zigottan ergin bir canlı oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceler.- Canlılardaki kimyasal tepkimeleri inceler.- Canlıların geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri inceler.Tanımlar incelendiğinde verilen bilim dallarının hangisinin ilgi alanına yukarıda değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? Bir sınıftaki öğrencilerin % 25i kız öğrencidir. Bu sınıfa 12 kız öğrenci daha geldiğinde sınıftaki kız öğrenci oranı % 40 olmuştur.Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? 1. Sabah sporu yapmaktadır.2.Üzüntülü veya neşeli olduğunda sigara içmektedir.3.Yemekten önce ellerini yıkamaktadır.Yukarıda Ramazanın babasının yaptığı bazı davranışlar verilmiştir. Ramazan bu davranışlardan hangilerini kendine örnek almamalıdır? Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır? 1 -Dik açılar doksan derecedir. 2- Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş. 3- Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim. 4- Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Sıcak olan A maddesi ile soğuk olan B maddesi birbirine temas ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Kovan, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvasıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Ramazan ayına özgü durumlara örnek değildir? Orta Çağ, Avrupa için baskı ve korku dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde din adamları ve soylular her alanda söz sahibiydi. Bilimsel çalışmalar, felsefe,sanat, siyaset ve ekonomide Katolik kilisesinin sözünden çıkmak ve görüşlerini eleştirmek mümkün değildi. Avrupadaki bu duruma karşılık aynı dönemde İslam dünyasında düşünceler özgürce ifade edilmiş ve bu bölgelerde bilimsel çalışmalar da gelişmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kelime işlemci programında oluşturulan bir belgenin çıktısını almak için hangi komutukullanırız? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Trafik işaret ve levhalarının kullanım amacı nedir? Rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allaha ve ahiret gününe inandık derler.Bunlar Allahı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. (Bakara 8-9)Yukarıdaki ayette hangi inanç gurubundan söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Mısırda kurulan ilk Müslüman Türk devletlerinden biri değildir? İNŞALLAH kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? (I) Çevremizde birçok ağaç var. (II) Dişbudak, meşe, yalancı akasya, ıhlamur, elma, erik, kiraz bunlardan bazıları. (III) Bu ağaçları özellikle sonbaharda incelemek ilginç olabilir. (IV) Sonbaharda ağaçlar rengârenktir çünkü. (V) Bu renk cümbüşü, doğayı keşfetmesi için insanı kendisine çeker.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? Gece yatarken .....................................deriz. 1-20. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. Jason - - - - Geography at the moment. İzmir de Yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki yabancı sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir