Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir? sorunun cevabı "Varlık var mıdır?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Fibula denilen çengelli iğneyi ilk kullanan uygarlık hangisidir? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarından değildir? Ekosistemler ile ilgili,I. Canlı ve cansız öğeler bir arada bulunur.II. Ekosistem, madde ve enerji akışı ile kendini besler.III. Canlı ve cansız maddeler arasında sürekli alış-veriş yapılır.verilenlerden hangileri doğrudur? "Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye.................................denir." cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar? Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensipleri ve Hindu inançlarını karıştırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir? I. BarışçılıkII. KarşılıklılıkIII. EşitsizlikIV. Tam bağımsızlıkAtatürk’ün milli dış politika anlayışında yukarıda verilenlerden hangisi yer almaz? Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne? Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi mirac gecesinin hediyelerinden değildir? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? 760 liralık bir tencere seti almak isteyen Arife Hanım' ın, 6 tane 50 lirası, 5 tane 20 lirası 4 tane 10 lirası vardır. Tencereyi almak için kaç liraya ihtiyacı vardır? İngiltere’de ortaya çıkan ve modern şehirleşme hareketini hızlandıranolay aşağıdakilerden hangisidir?