Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? sorunun cevabı "Platon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Atatürk’ün “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.” sözü, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi fabl türüne ait bir özellik değildir?  Deprem sırasında binanın içindeysek aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Ona göre sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Tasvir gücü kuvvetli olan şair, dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçada Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği vurgulanmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı eylemdir?  Neşe, Kur’an-ı Kerim’de “ ...Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet) ayetini okuyunca “Ama insanlar hormonlu yiyecekler yüzünden kanser oluyor. Hayvanların nesli tükendiği için tabiatta dengesizlik oluşuyor. Güneş’in zararlı ışınları cilt hastalıklarına sebebiyet veriyor.” diye düşündü. Fakat daha sonra - - - - ayetini okuyunca zihnindeki bu tür sorular cevabını buldu.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir? - - - -, görüş ve karşı görüşün (tez ve antitez) bir hakem kurulu karşısında tartışılması esasına dayanır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez? Aşağıdaki akarsulardan hangisinin eğimi fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır?  "bolluk" kelimesinin eş anlamlısı aşa­ğıdakilerden hangisidir? Onlar ve birler basamağı 3 olan üç basamaklı en küçük sayı hangi onluğa yuvarlanır?