Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü,
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arayı arayı bulsam izini,İzinin tozuna sürsem yüzümü,Hak nasib eylese görsem yüzünüYa Muhammed canım arzular seni.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Peygamber" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze (...) denir.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 274 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlayıp, 25 eklersek hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad tamlaması” vardır? Hz. Peygamber insanlara içten davranırdı. İnsanlar onunla çekinmeden konuşabilirlerdi. O, insanların konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. Yaşlı, hasta, yetim ve fakirlerle yakından ilgilenirdi. Kimsesiz ve öksüzleri sık sık ziyaret ederdi.Yukardaki paragrafta Peygamber efendimizin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?  Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre Bakanlık dışındaki resmî/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım aşağıdakilerden hangisinin izni ile gerçekleştirilir?  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilk defa memuriyete başlayanlardan aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?  Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ilan edilmeden önce meydana gelmiş bir olaydır? Dave : - - - -?Joe : After dinner in the evenings.  Sivas Kongresi’nden sonra halkın Millî Mücadele’ye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919’da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir? TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? “Ahmet ( )Veli ( )Cemil sinemaya gitti” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?