Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Laiklik ilkesi 1924 yılında T.C Anayasasına eklenmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Evrende kendi kendini oluşturan tek varlık insandır. O kendisini nasıl var kılmışsa öyledir. İnsan böylece kendi yolunu seçmeli, kendi yaşamına anlam  vermelidir. İnsan özgürlüğüne, sorumluluk yüklendiğinde  ulaşır.Kişilikle ilgili açıklama hangi psikoloji ekolüne aittir? Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında “dur” ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden olur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarffiil yoktur?   Oya kalemini evde unuttu. Oya bir daha bu sorunu yaşamamak için ne yapmalıdır? Otuz yaşına gelmiş biri olarak hâlâ annesinin, teyzesinin ve artık iyice yaşlanmış olan büyükannesinin para yardımına muhtaçtı. Onlarsa hâlâ ilkokul yıllarındaki gibi ona çoraplar örmekte ve elbise göndermekteydiler. O ise ekmeğinden keserek tasarruf ettiği kuruşlarla ona uygun olan tek hayatı, bir şair hayatını sürdürmeye çalışmakta ve yazdığı şiirlere bakarak şu cümleyi umutla tekrar etmekteydi: “Değerli olan önünde sonunda hak ettiği değeri kazanır, insanlar onu şimdi anlamasalar bile.”Şair, bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir? Birler bölüğünde 845, binler bölüğünde 17 olan sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir? “Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i …………………………..” (Hadisi Şerif)Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? I.  Derişim farkı arttıkça artar.II. Çok yoğun ortamın az yoğun ortama yapmış olduğu emme kuvvetinin sonucudur.III. Bitkilerin topraktan su emmesine sebep olur.Yukarıdaki yargılar dikkate alındığında aşağıdaki terimlerin hangisi açıklanmaya çalışılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir?