Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir? sorunun cevabı "“Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahmân suresi, 14.ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”Yukarıda verilen ayette Kur’an’ın temel konularından hangisine değinilmiştir? .... + 3 + 2 = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır? "KİTAP" kitap sözcüğünün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir?  • Türk toplumuna ait geleneksel bir konu ele alınmıştır.• Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro oyunudur.• Oyunda Müştak Bey, Kumru Hanım, Ziba Dudu gibi karakterler yer almaktadır.Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? “Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti.” cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?  Sınıf başkanı seçimlerine aday olduğumuzda hangi haklarımızı kullanabiliriz? "Güzelliklerimiz görmeye değer." cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Doğu illerinden gelen delegelerin katıldığı ve oy birliğiyle Mustafa Kemal’i başkan seçtiği Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal “Tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır.” demiştir.Mustafa Kemal’in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?