S:1

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir?

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir? sorunun cevabı "“Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.” (Rahmân suresi, 14.ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? Hangi ışıkta durmalıyız? Geleneksel çocuk oyunlarının nasıl ortaya çıktığı konusundaki düşüncelerden hangisi doğrudur? Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır? Nemrut Dağı hangi bölgemizdedir? Bir şeyin bedel karşılığında kullanılmasını amaçlayan sözleşme türü, aşağıdakilerden hangisidir? Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Saat 15:00 da yelkovan ile akrep arasında oluşan açı kaç derecedir? Med Sebebi kaç tanedir ve isimleri nelerdir? Türkiyede bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı yoktur? Yahova aşağıdaki dinlerden hangisine ait bir kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin uzaktan eğitim sürecindeki sorumluluklarından değildir? Sanatta, bilimde, politikada veya başka alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarını anlatan yazı türüne- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? '' Bathroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Tina : - - - -?Mark : You can go by taxi. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır? o 484 dizeden oluşmuştur.o Ahlaki, öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.o Eserin tamamı dörtlük ve beyitlerden oluşmuştur.o Çağatay lehçesiyle Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerin hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir