Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir? sorunun cevabı "Dinleyicilerin düşüncelerini değiştirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Varlığı, var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe; gerçek varlıkları insan zihninden bağımsız, bilincin dışında ele alırken, ideal varlıkları ise insan zihninin bir ürünü olarak görür. Örneğin; ağaç, kitap, kalem gibi nesneler insan zihninden bağımsız olarak var olan gerçek varlıklardır. Bu tür varlıklar zamana, mekâna bağlı olarak değişir ve yok olabilirler. Sayılar, geometrik şekiller gibi varlıklar ise insan zihnine bağlı ideal (düşünsel) varlıklardırParçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne göre okul tespitinin planlaması ile ilgili olarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını aşağıdakilerden hangisi belirler? Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın izniyle gösterdikleri olağan üstü olaylara denir.Örneğin Hz.İbrahim’i ateşin yakmaması.Yukarıda tanımı ve örneği verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisidir?  24 x (48 : 12) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur. Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirt- mektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.Bu parçada eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?  Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olumsuz bir anlam taşımaktadır ? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?  Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?  Biri diğerinin üç katı miktarda sıvı alan iki kapta toplam 28 litre sıvı vardır. Büyük kaptaki sıvıyı 500 er ml kaç bardağa doldurabiliriz?