Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.
―Dil göndergesel işlevde kullanılır.
―Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.
Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.―Dil göndergesel işlevde kullanılır.―Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir? sorunun cevabı "Forum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir? “ Kardeşim ikinci sınıfta okuyor.” cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir şeyin önemini belirten bir ifade vardır? Kur’an-ın ilk emri hangisidir? İçinde 300 mL su bulunan kabın içerisine taş parçası atıldığında, su seviyesi 330 mL olarak gözlenmiştir. Buna göre; taş parçasının hacmi kaç mL’dir? Descartes’e göre “Ruh’un öz niteliği düşünmedir. Maddenin temel niteliği yer kaplamadır. Ruh ile madde birbirinden özce farklı olan ve birbiriyle uzlaşamayan iki cevherdir.”Buna göre Descartes’in dualizmi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangi sözcükte hece düşmesi  olmaz? Aşağıda bazı haritaların ölçekleri verilmiştir. Haritaların hangisinde  caddeleri görebiliriz? Motosiklet motorunda, hava filtresinin kirli olması aşağıdakilerden hangisine nedenolur? Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile iki şad öle yite kazandım... Ben kendim kağan oturduğumda her yere gitmiş olan millet öle yite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi... Ondan sonra, Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için kısmetim var olduğu için, ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zen-gin kıldım...Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? 143  ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?