S:1

Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Alınan kararlar bildiri hâlinde yayımlanır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince, Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.Faruk Nafiz ÇamlıbelBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden han­gisi fiilimsidir? Aşağıdakilerden hangisi Allahın emirleriniinsanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir? Toplumsal olarak daha iyiye ve mükemmele doğru olan yöneliş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Şinasinin yazdığı ilk Türk tiyatro eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir ilçenin yönetiminden sorumludur? Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir? Alanları oranı 4 olan iki dairenin çapları oranı kaçtır? Jack : We are going to help the poor in the neighbourhood.Sally : Thats a - - - - idea. Aşağıdaki fiillerden hangisi ​yaklaşma fiilidir? Karenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde (çiğnendiğinde) hangi duyguyu yaşarız? Yükselme tutkusu, insan vücudunun salgılarından biri olan safraya benzer, yolu tıkanmadıkça insanı canlı, diri, hırslı, atılgan kılar. Ama yolu tıkanır da akamazsa yakar, ağrıya dönüşür. Yükselme tutkusuyla dolu insanlar kontrol edilir ve iyi yönetilirse çok becerikli olurlar. Eğer engel çıkar, ilerleyemezlerse pes eder; insanlara, olaylara kötü gözle bakmaya başlarlar.Bu parçada yükselme tutkusuna sahip insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Osmanlı Devleti ilk defa hangi antlaşma ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Mekkeli Müslümanların 622 yılında Mekkeden Medine ye göç etmesine ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir