Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz. Muhammed (sav.) kimdir? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz. Muhammed (sav.) kimdir? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? sorunun cevabı "Zeyd bin Haris’in kardeşidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

80 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur? Bir gün kaç saattir?  “Neyle gidilir buradan Yokuşluʼya? Ne ile? Ha...? Eskiden buradan geçen otobüsler Yokuşluʼya da uğrarlardı. Şimdi uzağından geçiyorlarmış. Yolcuları kav-şakta bırakıyorlarmış, kasabaya yaklaşmamak için... Korkularından. Dağ kaymış üstüne kasabanın.”Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Devletin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle etkili olmuştur?   Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfu’z- Zunün, Cihannüma, Fezleke…Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur? 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? “(Mü’minler’den) Tövbe edenler , ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku edenler, secde edenler, iyiliği emredip, kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlar yok mu? İşte o mü’minleri müjdele!” (Tevbe suresi, 112. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette vurgulanan ibadetlerden biri değildir? 6. sınıf resim dersini yürüten öğretmenin, öğrencilerin resim becerilerini ölçmek için aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyacı vardır?  652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kaç tane Bakanlık Müşaviri atanabilir?  Sibel : Why is Tarkan very popular in Turkey?Özkan : Because ........................