S:1

Aşağıdaki projelerden hangisininyapım amacı ulaşımla ilgili değildir?

Aşağıdaki projelerden hangisininyapım amacı ulaşımla ilgili değildir? sorunun cevabı "Kesikköprü Barajı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  (I) Akşamüzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. (II) Hepsi elli kadar vardı. (III) Bu kadar kalabalığı süngü takmamış iki jandarmanın arasında görünce yol parası borcundan buraya geldiklerini anladık. (IV) Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. (V) Bir gardiyan elindeki kâğıda bakarak yoklama yaptı.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi isim cümlesidir? (I) Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır? Adak kurbanında kurban sahibi ve bazı yakınları kurban etinden yiyemez. Buna göre adak kurbanı kesen birinin, aşağıdakilerden hangisine kurban etinden vermesi uygundur? Günümüzde psikolojide pek çok alt dal vardır. Bu alt dalların bazıları temel bilim, diğerleri ise uygulamalı bilimdir. Temel bilim dallarında amaç doğanın düzeninikeşfetmek, bu düzeni anlamak ve açıklamak, ilke ve yasaları bulmak, kuramlar oluşturmaktır. Bilim insanı yaptığı araştırmaların sonucunun neye yarayacağıylailgilenmez. Uygulamalı bilim, yararlılığı ön planda tutar. Bu bilimsel yaklaşımda amaç elde edilmiş olan bilgileri, teknikleri, yasa, ilke ve kuramları toplumun yararına kullanmak, sorunları çözmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? - Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.-  Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.-  Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Oya eve geldiğinde, kardeşinin şeker sanarak bütün ilaçları yediğini gördü. Bu durumda, Oya ilk olarak ne yapmalıdır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak motosikletin rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak yayalar için tehlikeli bir davranıştır? Ülkemizde turizm, hangi tarihte’ ’Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör’ kapsamına alınarak büyük yatırım talebi oluşturulması sağlanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, hayvansal besinlerden değildir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bir maddenin fiziksel hâlinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.•  Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.•  Taneciklerinin hareket enerjisi çok az olup tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar.Bu maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetini azaltmak ve taneciklerinin hareket enerjisini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Esc tuşunun görevi nedir?  101 = - - - - .  Kenar uzunluları 5cm ve 9 cm olan bir  çeşitkenar üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eksi ile artının toplamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi 90 sayısına yuvarlanır? Esrârını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstan söyler imişAşk ehli olup da, mihnet-i hicrâna Ben sabr ederim diyen yalansöyler imiş(Haletî) (Hengâme-i gam: Gam, dert, tasa vakti. Mihnet-i hicrân: Ayrılık derdi,kederi, belası.Dâstan: Destan.)Bu şiirde “asıl verilmek istenen düşünce” hangi mısrada söylenmiştir?  Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etmiştir? 6 katı 72 olan sayıyı 3’e bölersek hangi sayıyı buluruz? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki fillerden hangisi anlamına göre durum fiillerine örnektir? “Hani Rabbin meleklere : ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’ demişti.”Yukarıdaki ayetin devamında Allah’ın bu sözü karşısında melekler ne demişlerdir? Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir? İnsanların hayatından farklı farklı hikâyeler ortaya çıkar. Hayatın, hikâye formuna girmesi için anlatılması gerekir. Hikâye anlatılırken gerçekler kurguyla yeni bir şekle girer. Böy- lece yazarın ortaya koyduğu hikâyenin içine, gerçekte olmayan pek çok öge girer. Okur da hikâyeyi kendi yorumuyla birlikte okuyarak hikâyede olmayan birçok anlama ulaşır. De- memiz şu ki - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıda- kilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Malların insanlar arasında el değiştirmesine ne denir? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Bismillâhirrahmânirrahim  anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 6 bütün pastanın yarısı kaç pasta eder? Anayasamıza göre yürütme görevini hangi organ yerine getirir?   Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin ihtiyacı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir