Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ağza ve burna su çekerek temizlemek ve vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ağza ve burna su çekerek temizlemek ve vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Gusül" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anayasamıza göre kaç yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir? 2 bütün karpuz, 4 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım için kullanılır?  Yönetimde herkesin temsil edilmesi esasına dayanan rejim hangisidir?   (I) Köktürk Dönemi’nde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Dönemi’nde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyet’i kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi internetten alışverişin faydalarından değildir? Ay’a ayak basan ilk astronot aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte yanlış bilgi vardır? Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi......sıfatı ile ilgilidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? Hava olaylarını inceleyen ve hava tahminlerini yapan kurum hangisidir?