Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Tarımsal faaliyetler
II. Sanayi faaliyetleri
III. Hayvancılık faaliyetleri
Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Tarımsal faaliyetlerII. Sanayi faaliyetleriIII. Hayvancılık faaliyetleriYukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynaklarındandır? sorunun cevabı "I ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır? Teknolojik ürünlerin doğaya zarar vermesini önlemek için ne yapmalıyız? Mıknatısla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • Hem mekanik hem de kimyasal sindirimi gerçekleştirir.•    Kasılıp gevşeme hareketi ile mekanik sindirimyapar.•    Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.Sindirim ile ilgili görevleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisinin ham maddesi ağaçtır? "sa - ma - ra - ka"Yukarıdaki hecelerle aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşturulmaz?  “Tercüman-ı Ahval” gazetesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslarda görev almak isteyen öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sözlükte yol, adet, huy, karakter ve davranış anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir? Çoğu zaman doğrunun keşfi, tutkularımıza, eğilimlerimize, alışkanlıklarımıza zor gelen bir şeydir. Doğru, aklın, deneyimin kanıtladığı şeydir. O, yüreği altüst eden, alışkanlıkları sarsan, etten ve kemikten yapılmış varlığı kaygılar içine atan şeydir. Bir bilginin günlük hayatta problemlerimizi çözüyor olmasından dolayı bize verdiği teselli, rahatlık ve güven, onun doğruluğunun ölçütü olamaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen görüşü en iyi şekilde desteklemektedir?  “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisi, aşağıdaki davranışlardan hangisi için dayanak oluşturmaz?