Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Versay (Versailles)  Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Her peygamber kendi toplumuna ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim" buyuran Hz Muhammed’in as bu hadiste hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir?  Uşak’ta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Aşağıdakilerden hangisi, 0,45 ile 0,452  devirli ondalık kesirleri arasında yer alır? Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? Aşağıdaki kongrelerden hangisinde Batı Cephesi’nin kurulmasına dair kararlar alınmıştır?  Çanakkale'de deniz savaşlarında başarılı olamayan İtilaf Devletleri, amaçlarına ulaşmak için karadan taarruz etmeye karar vermişlerdi. Osmanlı komutanlarının çoğu düşmanın Saroz Körfezi'nden çıkarma yapacağını düşünü-yordu. Mustafa Kemal ise, düşmanın Conk Bayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Nitekim düşman güçleri M. Kemal'e öğrenim hayatı boyunca okuduğu eserler ger-çekçi, akılcı ve bilimsel bir düşünce yapısı kazandırmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırlamamıştır?  Aşağıda verilen karışımlardan hangisini mıknatısla çekme yöntemini kullanarak ayırabiliriz? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur.İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar.Bireyler topluma uyum sağlayamaz olur.Parçada, yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre: “Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyudan çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan dilini çıkararak soluyan bir köpeğin nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu davranışından dolayı Yüce Allah adamın günahlarını bağışladı.”Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazandırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz?