Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesihangi yönüyle ilgilidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemalin Çanakkale Savaşında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezmesihangi yönüyle ilgilidir? sorunun cevabı "İleri görüşlülüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

42  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şeymaların sokağının sağ tarafında 11 ev, sol tarafında ise 9 ev vardır. Şeymaların sokağında kaç ev vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir? Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethettiğinde kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere şöyle seslenmiştir: “Ben size Yusuf’un (as.) kardeşlerine söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.”Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ve Hz. Yusuf’un (as.) aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Bir çiftçi meyve tarlasından 3 525 kg elma, 760 kg elma ve 4 115 kg ürün alıyor. Buna göre, çiftçi toplam kaç kg ürün almıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi şekil özellikleri bakımından İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamı niteliğindedir?  85 kg fındığı 2 kardeş, biri diğerinin 4 katı alacak şekilde paylaşıyor.Fazla alan, kaç kilogram fındık alır? Aşağıdaki yapılardan hangisi solunumla alınan havanın nemlendirilmesini sağlar? Geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yararlı cemiyetler hangi kogrede birleşmiştir? 64 sayısının 9 eksiğinin 4 katı kaç eder? Kısa kenarı 120 m, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı kadar olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gerekir?