Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemalin ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemalin ismi geniş kitlelerce ilk defa hangi savaş sonrasında duyulmuştur? sorunun cevabı "Çanakkale Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devleti’nde;I. Medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılmasıII. Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesiIII.Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıverilenlerden hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara yol açtığı savunulabilir?  ‘’( Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...”(Ankebut suresi, 45. ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların Kâbe’nin etrafında hep birlikte omuz omuza dönmelerine ne ad verilir? • Sermaye•  Bölüşüm•  EmekVerilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bir yazıda düşüncelerin açıklanıp örneklendiği, karşılaştırmaların yapıldığı bölüme ne ad verilir? Kuva-i Milliye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?   30'dan geriye doğru ikişerli sayma yapan bir öğrenci 20' den önce hangi sayıyı söylemelidir? “ Okulumuz” kelimesinin çoğul hali hangisidir? Küçük nesneleri büyüterek, en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan, eğitim ve sağlık alanında kullanılan teknolojik alet hangisidir? • “Kim fakire verirse onun eksiği olmaz fakat kim ondan yüz çevirirse o çok lanete uğrar.” (Yahudilik)•   “Verin, size de verilecektir; sizin kucağınızagüzelce basılmış, silkelenmiş, taşkın, iyi ölçekle verilecektir; hangi ölçekle verirseniz size de o ölçekle verilecektir.” (Hristiyanlık)•   “İnsanların en hayırlısı insanlara en çokfaydalı olandır.” (İslam)Dinlerin bu öğütlerinde aşağıdaki evrensel ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?  Islahat Fermanı ile gayrimüslimler devlet memuru olma ve kanun önünde Müslüman halkla eşitlik gibi yeni haklar elde etmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere bu fermanla yeni haklar tanımasının amaçlarından biri olduğu söylenemez?