Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Çukurova Bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla İstanbulda kurulan millicemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Çukurova Bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla İstanbulda kurulan millicemiyet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kilikyalılar Cemiyeti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur?  (I) Kuşlarla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, kuş türlerini ve doğal yaşam alanlarını en hızlı kaybeden ülkelerden biri. (II) Rapora göre özellikle geçtiğimiz son 10 yılda doğal yaşam alanlarının kaybolması nedeniyle Türkiye’deki 465 kuş türünün en az %55’i ciddi oranda azaldı. (III) Buna rağmen Türkiye’de kuşların korunması için gerekli önlemler alınmıyor. (IV) Kuşların en iyi korunduğu ülke ise İngiltere olarak tespit edildi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmamıştır? İmamın hutbe okumak için çıktığı yere ne ad verilir? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? “Etle tırnak gibi.” deyimi ile anlatılmak istenen nedir? Ürünlerin tükеtіcіyе ulaşması іçіn üretildiği уerden alınıр satılacağı yere taşınması olayına  ne ad verilir? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı       aşağıdakilerden hangisinde vardır? I. Dünya savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara göre;- Suriye ve Çukurova Fransa'ya- Irak ve çevresi İngiltere'ye- Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya- Antalya ve İzmir çevresi İtalya'ya verilecektir.Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?  Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didn’t let me do it last summer but I’ll try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark - - - - .  Nemrut Dağı hangi bölgemizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?