Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyetaşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadoluya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyetaşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Asurlular" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir? “Taş, toprak, demir, kaya, masalar ”  kaç sözcük tekil addır? • Saç ve sakalın kesilmemesi• İbadete “Om” kelimesi ile başlanması• Nirvana’ya ulaşmanın hedeflenmesiBurada aşağıdaki dinlerin hangisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır? Onlar basamağında 5, birler basamağında 7, onda birler basamağında 2 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme hücrelerinden biri olan sperme ait bir özelliktir? 8 onluk 8 birlikten oluşan sayıdan, 7 onluk 9 birlikten oluşan sayıyı çıkartırsak sonuç kaç olur? Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?        I. kendine iş edinmişti                        IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra                   II. vaktiyle okumamış olmanın            V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi                                                      III. durmadan çalışarak                        VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda “kızgınlığı” daha fazla yaşarız? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Microsoft Powerpoint programında sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne ad verilir? Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir?