Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir? sorunun cevabı "Yakın Çağ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

DİN (İSLAM)    >>>>>>>> DİN ANLAYIŞII. Tektir. >>>>>>>> Birden fazladır.II. Vahye dayanır.  >>>>>>>>  Vahyin yorumuna dayanır.III. Değişmez.   >>>>>>>>  Zamana göre değişebilir.IV. Kaynağı peygamberdir.  >>>>>>>>   Kaynağı vahiydir.Numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  • İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan O’na karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi soru sıfatıdır? Can arkadaşında gördüğü bir bilgisayar oyununu internette araştırarak bir yazılım aracılığıyla bilgisayarına indirmiş ve oynamaya başlamıştır. Bu oyun normalde internette 30 TL karşılığında lisanslı olarak satılmaktadır.Can bu oyunu izinsiz indirip oynayarak aşağıdakilerden hangisini  yapmış olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır? Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir?  İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir. İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir? “Köyler, kentler ....... gelişmiş değildir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğer Müslümanların da sorumluluğunun kalktığı ibadetlere - - - - denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?