S:1

Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?

Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır? sorunun cevabı "Coğrafya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
280 cm 200 mm, kaç metredir? Sosyal bilgiler dersi gören bir bireyin aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? Varna Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi planlı biçimde yarattığını göstermektedir? Yaprak dökümünde uyup rüzgâra, Yorgun dallarını sallama söğüt!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? “ Yıkamak” ile “yüz”  arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı ile, 3 onluk 8 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sabah kahvaltısında yenir?  Aşağıdakilerin hangisinde bir düşünce belirtilmektedir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esasalarak oluştururlar?  Umut masa üstündeki parçalanmış halde bulunan kâğıtlara üfleyerek, onları havalandırıyor. Buna göre, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir. Kıyametin ne zaman kopacağını kimlerin bildiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş- tir? “Patlamak” eylemi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?             İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptirler. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda, devlet otoritesi kendiliğinden harekete geçer. Bu durumda devlet, aşağıdakilerden hangisinin yaptırımını uygular?  I.Evrensel  olmaII. Adaletli olmaIII. Irkçı olmaYukarıda   verilenlerden   hangileri   İslamiyet’e   uygun   özelliklerindendir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır? Oruç tutmakla sorumlu olmak için gerekli şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Hangi sayı farklı bir gruptadır? Tanıtım amaçlı olarak belli bir süreliğine (15-30 gün) ücretsiz kullanılabilen, süre bitiminde ise lisans hakları satın alınmak koşuluyla kullanılabilen yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Atatürk nerede doğmuştur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden daha genel anlamdadır? Ay’ın evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Gatalar-Avesta aşağıdaki  dinlerden  hangisinin  kutsal  kitabıdır? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? Bir yerde hangi alanda üretim yaygınsa, o üretim alanı ile ilgili meslekler daha yaygındır. Buna göre, Trabzon’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin yaygın olması beklenir?  Hangisi insanlara verilen  bir ad değildir ? Kısa kenarı 12 m, çevresi 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin uzun kenarı, komşumuzun kare şeklindeki bahçesinin bir kenarına eşittir. Komşumuzun bahçesinin çevresi kaç cm dir? Kuran'ın Arapça olarak gönderilişinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? Niyet ettikten sonra üç kere ellerimi yıkadım. Ağzıma ve burnuma üç kere su verip güzelce yıkadım. Kollarımı dirseklerle birlikte üç kere yıkadım. Başımın dörtte birini mesh ettim. Ardından kulaklarımı yıkayıp boynumu mesh ettim. Son olarak da ayaklarımı topuklarla birlikte üç kere yıkadım.Ali abdestini alırken yıkaması gereken bir yerini unutmuştur. Ali aşağıdakilerden hangisini yıkarsa abdestini tamamlamış olur? Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad- delerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır? Bir milleti ayakta tutan da yok olmasına neden olan da o milletin genç nesilleridir. Bir milletin gençliği, gelenek ve göreneklerinden uzak; diline, tarihine, kültürüne yabancı bir şekilde yetiştirilirse o zaman o millet kendi geleceğini kendi elleriyle karartıyor, kendi yok oluşunu hazırlıyor demektir. Onun içindir ki bugünkü genç nesillerin kültürel değerlerimizi tanıyıp bilmesi, hayati derecede önem arz etmektedir.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bitkilerde erkek üreme hücresi aşağıdakilerden hangisidir? Bazı bitkilerin besin depolayan yumruları üzerindeki gözlerden sürgünler gelişir ve yavru bitki bu sürgünlerden oluşur.Buna göre;I. Yer elması     III. PirinçII. Mısır            IV. Patatesverilen bitkilerin hangilerinde bu durum gözlenmez? “59-57-55-……..-51-49-……..-45”  örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Mendel yaptığı bir çalışmada tohum rengi sarı ve yeşilrenkli bezelyelerin 1. çaprazlamasında oluşan döllerdeyeşil tohumlu bezelye olmadığını, hepsinin sarı olduğunufark ediyor. 2.çaprazlamada bu sarı tohumlu bezelyeleriçaprazladığında ise yeşil tohumlu bezelyelerelde ediyor.Mendel’in çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisisöylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir