Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır? sorunun cevabı "Anadolu’nun fethi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Aydınlığa koştum, karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktıBu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Orta Asya Türk Kültürü incelendiğinde bu kültürün oluşumunda göçebe yaşam tarzının etkili olduğu görülmektedir.Türk kültüründeI. KervansarayII. ÇadırIII. HamamIV. Atverilen unsurlardan hangilerinin bulunması göçebe yaşam tarzını benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? I. Tekke ve zaviyelerII. MedreselerIII. CamilerYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde dini eğitimin verildiği yerlerdir? 16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ? Hz. Peygamber’in vefatına yakın rahatsızlığı arttığında mescitte namaz kıldırması için yerine görevlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir? “ vazife-görev “ sözcük çifti arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?   “Ranuna Vadisi” denilince aklımıza ne gelmelidir? Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir? Uzayda  gaz ve toz­lardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine …… denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti alması hadesten taharet olarak isimlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hades- ten taharet kapsamında değerlendirilir? Kur’an-ı  Kerim’le  ilgili  olarak  aşağıdaki  bilgilerden  hangisi  yanlıştır?