Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise,havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşılaşmamaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise,havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşılaşmamaktadır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? sorunun cevabı "İslam’ın barışa ve birlikte yaşamaya verdiği önemin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Roma’da patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır. Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Doğu Anadolu’da Türk nüfusunun Ermenilerden daha fazla olduğunu kanıtlayan uluslarası belge, aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizi daha iyi tanımak, onun sünnetlerini anlamak amacıyla her yıl 20 Nisan’da ülkemizde düzenlenen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? “4086–2979=?” işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Mete Han, ordusunu Onluk Sistem adı veriler sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistemle orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış ve her bölüme komutanlar görevlendirmiştir. Bu sistemli ordu Türk ordusunun temelini oluşturmuştur.Verilen metinde geçmişten günümüze Türk devletlerinin hangi alanla ilgili özelliğine değinilmiştir? ‘’Kardeşim ne söyleyeceğini bilemedi.’’ Cümlesinde hece sayısı en fazla olan kelime hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? “Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” bu hadiste “bizden değildir” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir.