Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
• Abdulkadir Geylaninin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
• Asyadan Balkanlara ve Orta Doğudan Afrikaya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
• Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi olu şum aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Abdulkadir Geylaninin düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Asyadan Balkanlara ve Orta Doğudan Afrikaya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.• Fakir ve muhtaç kimselerin yardımına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi olu şum aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kadirilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki ayrıştırma yöntemleri ve karşılarında belirtilen karışım türlerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? Atatürk' ün babasının adı nedir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan düz yazılardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beytinden alınmış olabilir? Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu, Bütün  yaprakları  sararmıştı, Bütün bir sonbahar ağlamıştı.Bu dizelerde kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranış değildir? Zayıf etkileşimlerle ilgili; I. Fiziksel bağ ya da moleküller arası etkileşimler de denir.II. Zayıf etkileşimler sonucu maddenin kimliği değişmez.III. İki kimyasal tür arasındaki zayıf etkileşimleri yenmek için en az 40 kj/mol enerji vermek gerekir.yargılarından hangileri doğrudur? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katına, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katına eşittir. A, B ve C açılarının ölçüleri toplamı 180° ise C açısının ölçüsü kaç derecedir?