Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde hayatın amacının ne olduğuna yönelik bir açıklama bulunmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde hayatın amacının ne olduğuna yönelik bir açıklama bulunmaktadır? sorunun cevabı " “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,üstündür, bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kahvaltısını yaptı. Akşamdan hazırladığı çantasını alarak doğruca evden dışarı çıktı. İş yerine ulaşmak için otobüs durağına yürüdü. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen kişi "birey-rol-sorumluluk" açısından hangisi olamaz? En küçüğü 5 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kazaya karışan veya olay yerinden geçen kişilerin yükümlülüklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir? Türk ordusu, Milli Mücadele'de Doğu  Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Peygamberliğin 10. Yılına niçin “Hüzün Yılı” denmiştir? “Emel’ in saçı Ezgi' nin saçından daha uzundur.” cümlesinde karşılaştırma anlamı veren ifade hangisidir? Diğer adı “Meskukat” olup eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir? hat’s the - - - - film I have ever seen. Hangi seçenekteki kelimelerin hece sayısı eşit değildir? İslam’da kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ağırlıkları fazla olan cisimleri belli bir yüksekliğekadar daha kolayca çıkarabilmek için eğik düzlemdenyararlanılır.Buna göre eğik düzlemle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangileri doğrudur?I. İşten kazanç sağlanamaz.II. Yoldan her zaman kayıp olur.III. Yükün değerinden daha az kuvvet harcanarakiş yapılır.