Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Peygamberimiz sadece erkek evlatlarımızı sevmeyi, çocuklara zalimce davranmayı öğütlemiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi, cilt yoluyla zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  ince ünlü harflerin tamamı bulunmaktadır.  ? • İyi, insanın seçimiyle değer verilendir. Özgürlük, bireyin bir baskı ve zorlama olmadan kendi seçimlerine göre isteklerini gerçekleştirmesidir. Bunlara göre özgürlük ve iyinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? The girl - - - - when she saw the burglar in her kitchen. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?  - - - - name is Ayşegül. Hangi şeklin köşesi yoktur?  I. Sanat metinlerinin kendi anlamından ziyade okunduğu, seyredildiği ve duyulduğu yerde kazandığı anlamı vardır.II. Sanat metinlerinde yaratıcılık, öğretici metinlere göre daha ön plandadır.III. Sanat metinleri duygulardan çok düşüncelere hitap eder.IV. Sanat metinlerinde kanıtlama, inandırma, açıklama amacı görülür.Numaralanmış cümlelerden hangilerinde sanat metinleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin amaçlarından biri değildir? Bahri gibi ummanları yüzdüren,Mecnun gibi sahraları gezdiren,Ferhad gibi dağlar başın kazdıran,Biri firkat, biri gurbet, biri aşk.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal ................................ Meydan Muharebesi’nin ardından ordu-muza “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses uyumu yoktur?