Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün farzlarından değildir? sorunun cevabı "Ayakları meshetmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? “ saygılar ” sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  “….Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Mescid-i Nebi’nin bitişiğine yoksul ve kimsesiz Müslümanların barınmaları ve eğitim öğretim görmeleri için yapılan odalara ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulma sınavına yönelik çalışmalar yapmak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Peygamberimiz nerede doğmuştur ? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi “çevre” kavramı içine girmez? “Eski” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey” anlamında kullanılmıştır? Nice güzellere bağlandım kaldımNe bir vefa gördüm ne fayda buldumHer türlü isteğim topraktan aldımBenim sadık yârim kara topraktırDüşman geldi tabur tabur dizildiAlnımıza kara yazı yazıldıTüfek icat oldu mertlik bozulduEğri kılıç kında paslanmalıdırBu iki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?