S:1

Efendimiz aleyhisselamın Veda Haccı sırasında İslamın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?

Efendimiz aleyhisselamın Veda Haccı sırasında İslamın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Veda Hutbesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. 12 - 20 - 28II. 2 - 10 - 18III. 5 - 13 - 31Yukarıda atom numaraları verilen elementlerden hangilerinde 3 element de aynı grupta yer alır? Bil- fiilinin 1.tekil şahıs şimdiki zamanın hikâyesine göre çekimi aşağıdakilerden han- gisidir? Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir? Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelirYukardaki metinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yaptırılan kervan­saraylarda yolcuların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabil­mişlerdir.Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söy­lenebilir? Fabrika bacalarından çıkan dumanlar öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesine neden olur? Isıya dayanıklı cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtında kullanılır. Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerden biridir. Son yıllarda çamaşır deterjanlarında da kullanılmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? 1055 yılında Bağdat'a girerek Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtaran Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘Çiğnemeksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘egemenliği altına almak, hükmetmekanlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? Zonguldaktan çıkan kömür: 1Kara inci, kara inci 2Saymaya yetmez ömür 3Pamuğumuz beyaz inci 4Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi felsefesinde dogmatik düşünce tarzını açıklamaktadır? İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 458 + 126 = ? İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin etkilerinden biri değildir? Bozuk bir musluktan bir saat boyunca 2 litre su akmaktadır. Bu musluktan iki günde kaç litre su akar? O, her görevi hakkıyla yerine getirdi.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Manda ve himaye konusu ilk kez aşağıdakilerin hangisinde reddedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre koruma ve güvenlik şefi unvanına atanabilmek için Devlet memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olma şartı aranır? Hristiyanlıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Fatma kuzenine doğum günü hediyesi olarak altın yüzük almak istemektedir.Fatmanın alacağı yüzüğün kütlesi hangi birimle ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha niçin ibadet edilir? sorusuna cevap olamaz? Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden hangisi üç boyutlu bir görünüm sağlar? Aşağıda verilen organellerden hangisi gelişmiş bir hayvan hücresinin bölünmesi sırasında sayıca iki katına çıkar? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuralı bir cümledir? Bir okulda yeni öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli ders ile ilgili hangi gruba araştırma yapmak uygundur? 24-5.3+4:2=? işleminin sonucu kaçtır? 0, 4, 6, 9 rakamları ile yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayıların toplamı kaçtır ? Duran bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismin süratini arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen, cismin şeklini ve hareket yönünü değiştirebilen etkiye ............................ denir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır? Alan ....... cats very much. Hz. Muhammedin doğduğu şehrin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşının ağır sözleri onu çok üzmüştü." cümlesinin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamayız? Yassı Çemen savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlarımızdan biri değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Birleştirilmiş sınıflar dadahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir