S:1

Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir?

Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir? sorunun cevabı "Ebu Cehil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi? “Sıkmak” kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Kamuoyu, halkın çoğunluğunun herhangi bir konuyla ilgili benimsediği düşüncedir.Kamuoyunun oluşmasında1.   Medya2.  Etkin yurttaşlar3.  Sivil toplum kuruluşlarıunsurlarından hangileri etkilidir? Hakem olmak isteyenler zorlu çalışma koşullarını göze almak zorundadır. Hakemler, mesleğe başlarken sözlü ve yazılı sınavlardan sonra dayanıklılık testi, göz muayenesi ve renk körlüğü testinden geçiriliyorlar. Yıl içindeki performanslarına ve yıl sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre de bir üst klasmana terfi edebiliyorlar.Bu metinde “hakemler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonları arasında yer almaz? Etik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………………, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana……………………… denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Hangisi tür ismidir? Aylin,sınıfta KES-YAPIŞTIR etkinliği yapacaklarını söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir? “Varlıkları hareket ettirmek, durdurmak veya şeklini değiştirmek için kullandığımız itme ve çekmeye……………..denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamber’imizin söylediği sözlerden hangisi komşularla ilişkiler ile ilgili değildir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Yaşlılara Saygı Haftası ne zaman kutlanır? The students haven’t finished the exam - - - -. Günümüzde hızla ilerleyen küresel ısınmanın nedenlerinden birisi de fosil kaynakların kullanımının fazla olmasıdır.Buna göre küresel ısınmayı azaltmak için aşağıdaki kaynaklardan hangisinin kullanımı azaltılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili doğru bilgi  değildir? Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk harflerinin kabulü sonrasında yeni harflerin halka öğretilmesini sağlamak amacıyla 24 Kasım 1928’de Millet Mektepleri Talimatnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu talimatname ile 16-45 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin devam edeceği % 65’i köylerde olmak üzere 54.050 derslik açılmıştır.Bu çalışmalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin “-den” halinde bir sözcük vardır?  Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? • Namaz, insanın Allah’a bağlılığını, sevgi ve güvenini söz ve hareketleriyle ortaya koyması anlamına gelir.•   Oruç, Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi an- lamak, Allah için sabretmek anlamı taşır.•   Zekat ve Sadaka, sahip olunan şeyleri Allah yolunda harcanmak ve paylaşmaktır.•   Hac, zorluklara dayanmak, Allah’ın koyduğu sınırlara uymaktır. Kardeşlik ve eşitliktir.•   Kurban, Allah’a adanmışlıktır. O’na teslim olmak, her şeyini onun için feda edebileceğini göstermiş olmak ve O’na yakınlaşmaktır.İnsanın Allah ile iletişimi dikkate alındığında bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? Resmî yazışmalarda üst makama yazı yazarken hangisi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir? Babamın çantasını açıp yazılarını okumaktan korkuyordum çünkü benim yaşadığım sıkıntıları onun yaşamadığını, yalnızlığı değil, kalabalıklara karışmayı tercih ettiğini biliyordum. İyi bir yazarda bu özellikler olmamalıydı bana göre. Ama bu düşünceler benim hayat ve yazarlık deneyimimden çıkardığım ön yargılarım da olabilirdi. Kalabalığın, aile hayatının içinde ve mutlu cıvıltılar arasında yazmış pek çok parlak yazar da vardı. Belki de bunu düşünerek okumalıydım babamın yazılarını.Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ABD’de 24 Ekim 1929’da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? ABC + 218 + 524 = 1511 işleminde ABC sayısı kaçtır? Havalar soğumaya başlar. Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç ederler. Okullar açılır. Burada bahsedilen mevsim hangisidir? Rick  :- - - - do you have a hair-cut?Terry  : Once a month Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın selamı sizin de üzerinize olsun.” anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde tüm eğitim-öğretim kurumlarını tek bir çatı altında toplayarak eğitimimize millîlik vasfı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?  Hz. Muhammed (sav.)’in doğruluk ve dürüstlüğü, zengin bir kadın olan Hz. Hatice’nin dikkatini çekti. Hz. Hatice, Peygamberimizden ticaret kervanını yönetmesi için teklifte bulundu. Bu ticari ortaklık, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve Hz. Hatice’nin Peygamberimize hayranlığının artmasını sağladı. Bu süreç daha sonra evliliğe dönüştü. Evlendiklerinde Peygamberimiz yirmi beş, Hz. Hatice ise kırk yaşındaydı.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Klorofil pigmenti taşıyan bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Türk edebiyatında ilk mensur şiir çevirileri - - - - tarafından Fransız edebiyatından yapılmıştır. Edebiyatımızın ilk başarılı mensur şiir örneklerini-  - - - Mensur Şiirler adıyla verir. - - - --    ise Siyah İnciler adlı eseriyle en başarılı mensur şiir kitabını ortaya koymuştur.Bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdaki isimlerle uygun şekilde doldurulduğunda hangisi dışta kalır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? "Babür Devleti´nde din işlerine ............ adı verilen görevliler bakardı." Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır? Sağlıklı bir insanda solunum gazlarının taşınmasında görev alan alyuvarlar ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? “29 ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edildi ” cümlesinin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir