S:1

Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?

Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? sorunun cevabı "Bedir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir? Hz. Yusuf’un hayat hikâyesine bakıldığında kardeşlerinin kendisini kıskanması, Mısır vezirine köle olarak satılması ve bir iftira sonucu hapse atılması gibi zor ve sıkıntılı olaylar yaşadığı görülmektedir. Bunca olumsuzluğa rağmen hayatı boyunca güzel ahlakını koruduğu bilinmektedir.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un bu şekilde davranmasının sebeplerinden biri olamaz? Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betül’den kaç TL fazla ödeyecektir? I. Endoplazmik retikulumII. LizozomIII. MitokondriIV. RibozomYukarıda verilen organellerden hangileri tek katlı zara sahiptir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir sözcüktür?   Toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir birey aşağıdaki davranışların hangisini yapmaz.  Merkez ilçedeki mahalle muhtarı hakkında aşağıdakilerden hangisi soruşturma izni vermeye yetkilidir?  Aşağıdakilerden hangisi, “üçlü yüklemli” önermedir?  Hz.Mevlana’nın en ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bizim kusurlarımızı yüzümüze söylemeyen kişi dostumuz olamaz.Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden  hangisidir? Akıllı tahtalarE-OkulEBAYukarıdaki maddeler incelendiğinde bu alanları BİT’in kullanım alanlarından hangisinin içerisine alabiliriz? Bir doğal sayının sağdan sola  doğru üçerli gruplara ayrılmasına………denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? 543. GünMilliyet Sanat’a uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğü’’nü yollamış. TV’de, sekiz otuz haberlerinde, birden, Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut’ta bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ümit, niyet bildiren, kutsallık ve bereketi anlatan giysi rengi aşağıdakilerden hangisidir? “Eskiden düğünlerimizde gelin ata bindirilip erkek evine getirilirdi. Şimdi ise gelin alma töreninin vazgeçilmez aracı gelin arabaları olmuştur.”Yukarıdaki paragrafta kültür öğelerimizin hangi yönü vurgulanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart ( koşul ) anlamı vardır? Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? "İnsanın var oluşu, onun özünden önce gelir. Buna göre insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur, çünkü özünü kendi yaratabilme özelliğine sahiptir. İnsan dünyaya gelir, orada acı çekerek, mücadele ederek, yavaş yavaş kendi kendini belirler." görüşünü savunan Jean Paul Sartre hangi felsefi yaklaşımın temsilcilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın başlamasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Hangi cümlede “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Mezar Taşları baş kısmı hangi yöne bakar? Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır? İnsanın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Evrendeki varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür? Yolcular toplu taşıma araçlarına hangi kapıdan binmelidir ? “ gibi, sen, veya, kimse, şurası, orada” kelimelerinden kaç tanesi adın yerine kullanılmaz ? Ayşe her biri 30 sorudan oluşan 20 testi şu şekilde çözmektedir.• Her testte ilk önce 2’nin tam katı, sonra 3’ün tam katı ve daha sonra 5’in tam katına denk gelen soruları çözüyor.• Çözdüğü soruyu tekrar çözmüyor.Buna göre Ayşe’nin çözmüş olduğu soru sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zamanı gösterir? “liman – limon – lale - levrek” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sondan ikinci kelime hangisi olur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?   Gaziler Günü ne zaman kutlanır? “Nasıl olur da terbiye işinden bütün millet sorumlu kılınabilir?” itirazında bulunanlar var. Buna cevap vermek için bir misal vereyim: Sabahları tramvaya, vapura, otobüse ve dolmuşa binerken hepimizin gördüğü izdiham manzaraları içinde okul çocuklarıyla büyük adamlar arasındaki münasebete bir bakalım. Küçük bir çocuk, kendisini itip kakan hatta mini mini ayaklarına basıp geçerek taşıta atlayan ağabeylerini, ablalarını, amcalarını, hatta dedelerini görürse kendisinden büyüklere muhabbet ve hürmet besleyebilir mi?Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? “Kişi yalan söyleyince kalbinde siyah lekeoluşur. Yalan söylemeye devam ederse kalbi tamamen kararır.” sözü aşağıdaki hangi peygambere aittir? Karahanlılarda hakanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi mektup yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi zati sıfatlardandır? "Ağılda kuzu ( ) koyun ( ) keçi ve oğlaklar vardı ( )"  Cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir