Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir? sorunun cevabı "Birinci Akabe Biatı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bismillahirrahmanirrahim  anlamı nedir? İslam’a göre, barış ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? “Cisimlerin yere düşmesini sağlayan ve yerin merkezine doğru olan kuvvete………denir. ” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Yağış II. Basınç III. Sıcaklık IV. Rüzgârlar Bitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir? Kekten bir ısırık alan Sibel, "Harika bir kek" dedi. Sibel hangi duyu organını kullanarak kekin güzel olduğunu anlamıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi nedir? İnsanların temel hak ve hürriyetlerini kullanma yetkisi kim tarafından tanınmıştır? Talat 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez? Bir okulda 2 bina,her binada 11 sınıf ve her sınıfta 15 sıra vardır. Buna göre,bu okuldaki toplam sıra sayısı kaçtır?