Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir? sorunun cevabı "Zekat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(I) Tarihi Yarımada’nın merkezinde yer alıyor Beyazıt. (II) İstanbul’un en eski, Bizans devrinin en yüksek alanıydı. (III) Osmanlı döneminde bir saray meydanıydı. (IV) Bir dönem bu meydana “Hürriyet Meydanı” denmiş.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? I. Koruyucu gözlükII. EldivenIII. Önlük (iş elbisesi)Yukarıdakilerden hangileri asit-baz ile çalışan kişilerin kullanmak zorunda olduğu iş malzemeleridir? Zeybek, halay, horon karşılama vb. oyunlar hangi kültürel unsur içerisinde yer almaktadır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi satır sonunda doğru yerden ayrılmıştır? Anlamı “yeniden doğuş’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Nazlı’nın almak istediği kazağın fiyatı 69,90 TL’dir.45 TL’si olan Nazlı’nın kazağı alabilmesi için en az kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır? 20 sayfalık masal kitabımın 9 sayfasını okudum. Okumadığım sayfa sayısı kaçtır? Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir?  Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? I-  Ağaçların yapraklarını dökmesiII- Kelebeklerin uçmasıIII- İnsanların tuvalete gitmesiIV- Koşan bir aslanın terlemesiYukarıdaki bilgilerden hangileri canlıların boşaltım yapması ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebebiyet verebilir? I. Tasavvufi halk edebiyatının ve ilahi türünün en büyük sanatçısıdır.II. Eserlerinden Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu görülür, buradan güçlü bir medrese eğitimi aldığı anlaşılmaktadır.III. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmıştır.IV. Kutadgu Bilig adlı eseri aruz ölçüsü ve mesnevi nazım biçimiyle yazılmış, 573 beyitten oluşmuştur.V. Oğuz Türkçesinin yalnız konuşma dili olarak kullanıldığı yüzyılda bu dille en güzel şiirlerin söylenebileceğini eserleriyle kanıtlamıştır.Numaralanmış cümlelerden hangisi Yunus Emre için söylenemez?