Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara denir.
Tanımdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara denir.Tanımdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? sorunun cevabı "Sünnet    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi çoğul bir adı temsil eder? Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumu’nun büyük katkıları olmuştur.Buna göre Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağı-daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   Araştırmacılar örümcek genlerini keçilere aktararak keçi sütünde, ipek liflerinin üretimini sağlamışlardır. Üretilen bu ipek çok esnek, dayanıklı ve hafif olduğu için askeri giysilerde, tıbbi aletlerde ve tenis raketlerinin yapımında kullanılmaktadır.Bu çalışma ve sonuçlarına göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Dört Halife Dönemi’nde sınırların genişlemesi; I. Devlet teşkilatında yeniliklerin yapılmasıII. Kültürel etkileşimin yaşanmasıIII. İslamiyet’in yayılması durumlarından hangilerine neden olmuştur? Hangisi bir doğa olayı değildir? Hz. Peygamber (sav) ashabıyla umre yapmak maksadıyla gittiği Mekke’de Kureyşlilerin engeliyle karşılaşmış, anlaşma sağlamak amacıyla Hz. Osman’ı elçi olarak göndermişti. Daha sonra Hz. Osman’ın şehit edildiği haberi gelince Hz. Peygamber’in (sav) ashabından, Kureyşlilerle savaşmak üzere aldığı biate ne ad verilir? İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır? Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiği günden 25 yaşına kadar bakan ve ticareti öğreten kişi kimdir? “Elbiselerin,ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. “Yukarıda anlatılan ‘namazın şartlarından’ hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası hangisidir? Kıpçak beylerinden Aybeg tarafından 1250 yılında Mısır’da kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?