S:1

Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir?

Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? sorunun cevabı "Yardımcılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest alınıp namaz kılınması, yolcuların oruçlarını kazaya bırakabilmesi ibadetlerdeki hangi temel esasa dayanır? Ayşe, ters ve düz ilmekler atarak atkı örmeye başlıyor. Ördüğü parçada, ters ilmeklerin sayısının düz ilmeklerin sayısına oranı 3/7 'dir. Buna göre Ayşe'nin ördüğü parçadaki düz ilmeklerin sayısının tüm ilmek sayısına oranı kaçtır? 68 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticidir ? Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri! Bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş... Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum.Bilge Kağan Yazıtından alınan bu metinle ilgili aşa-ğıdakilerden hangisi söylenemez? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya hal değişimi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz hakkında edebî eserler yazmış biridir? Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken ilk müdahaleye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi klavyedeki Capslock tuşunun görevidir? I. KloroplastII. RibozomIII. Mitokondri IV. Endoplazmik retikulumV. Golgi cisimciğiYukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? Ardışık üç doğal sayının toplamı 66 dır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bilimsel yönetimin kurucusudur. Tek tek her iş görenin performansını yükselterek örgütün verimliliğinin yükseltilebileceğini savunur. Standartlaşma, hareket ve zaman etütleri, sistematik seçim ve eğitim, parça başına ücret sistemi, fonksiyonel ustabaşılık gibi kavramlar üzerinde durmuştur.Yukarıda anlatılan kuramcı hangisidir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir? Aşağıdakilerden hangisi efsane ile masalın ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel bir anlam ifade edilmektedir? Bayram namazı senede kaç defa kılınır? Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar varya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır (Enam suresi, 82) ayetinin müslü- manlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muham- med, ayette geçen haksızlık (zulüm) kelimesinin Allaha ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir.Bu durum Hz. Muhammed (sav.) in aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizdeki yetişme alanı daha geniştir? I. değerdirII. efsanelerIII. HindistanIV. ülkesiV. görülmeyeNumaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalıların;– Parayı kullanmaya başlamaları– Kral Yolunu inşa etmeleriaşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimine katkı sağlamıştır? Kar, gece gündüz demedi ....... cümlesini en uygun tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Kemosentetik canlılarda organik madde üretimi için gerekli enzimler aşağıda verilen organellerin hangisinde sentezlenir? Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Evlerde su - - - - amacıyla kullanılan cihazların çalışma ilkesi - - - - dir. Süzme işleminde kullanılan - - - - gözenekleri zamanla tıkanır. Filtreler tıkanmasalar bile - - - - olarak mutlaka değiştirilmelidir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Canlılar hayatta kalabilmek için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlar canlılar arasında yaşam mücadelesine neden olabilir.Bu mücadelede ........................... .Verilen ifade hangi şekilde devam ederseDoğal seçilim açıklanmış olur? Bir odadaki bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ bağlantısı hangisidir? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? Aşağıdaki yerlerden hangisi yerleşmek için daha uygun ve elverişlidir? Hangi cümlenin sonuna nokta koymayız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi anlamca uygun olmaz? Nura annesi 1 düzine kuru boya kalemi aldı. Nur 1 düzine kuru boya kalemlerinin 2 tanesini sıra arkadaşı Haticeye hediye etti. Nurun kaç kalemi kaldı? ( ) Etrafımızdaki varlıkları gözlerimizle görürüz.( )Varlıkları karanlıkta net olarak görebiliriz.( )Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gereklidir.Mahmut, yukarıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyacaktır. Buna göre doğru işaretleme hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hukuk devletiyle doğrudan ilgilidir? Bir bahçede 1.yıl 4296kg, 2.yıl birinci yıldan 556kg fazla; 3.yıl ilk iki yıl toplamı kadar buğday hasat edilmiştir. Üç yılda hasat edilen buğday toplam kaç kgdir? Ayın evreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevresine göre çukurda kalmış geniş düzlüklere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir