Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimiz aşağıdaki tarihlerden hangisinde Medineye hicret etmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimiz aşağıdaki tarihlerden hangisinde Medineye hicret etmiştir? sorunun cevabı "622" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriII. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleriIII. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleriIV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleriV. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleriYukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır?  Oyunlarıyla tiyatromuza büyük katkı yapmıştır. İnsanın içinde bulunduğu durumu ironik bir bakışla değerlendirir.  Oyunlarından bazıları şunlardır: Fehim Paşa Konağı, Bir Şehnaz Oyun, Sarıpınar 1914...Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harf- lerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?  Trafiği düzenleyen görevlilere ne denir?  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır? Peru’da insanların bir böüüokyanus kıyılarındabir böüüde dağık bögelerde yaşıyor. AmazonYağur Ormanları böüüdeyse farklı dilleri konuşnve ilkel koşllarda yaşyan kabileler bulunuyor.Bu metinde “Peru’da yaşyanlar” ile ilgili aşğıakilerdenhangisine değnilmemişir? Waiter  : Welcome, Sir. What would you like to    have?Customer  : I want to have mushroom soup and    roasted chicken.Waiter  : - - - -?Customer  : And a chocolate cake.Waiter  : Ok, Sir. I. Doku          II. Organizma     III. SistemIV. Hücre     V. OrganYukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru dizilimi aşağıdakilerden haisin verilmiştir? Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir bölük adı değildir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba yazılan yazıya ne denir? “O, arzusuna göre konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.” (Necm suresi, 3 ve 4.ayetler)Bu ayetlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?