S:1

Kulu Muhammedi (as) bir gece Mescid-i Haramdan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allahın şanı ne yücedir. âyetindeaşağıda verilen hangi olay anlatılmıştır?

Kulu Muhammedi (as) bir gece Mescid-i Haramdan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allahın şanı ne yücedir. âyetindeaşağıda verilen hangi olay anlatılmıştır? sorunun cevabı "İsra olayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ve Kurban Bayramının ortak özelliğidir? İslam ordularının Asyada ilerlemesine engel olan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? Birler basamağında 3, onlar basamağında 1 olan sayı kaçtır? İlk Tahlil Romanı örneği kime aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla ilgili yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir? • Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten sakınmanız için oruç size de farz kılındı. (Bakara suresi, 183. ayet)• Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin (Bakara suresi, 43. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir? He started to run - - - - he saw me. İlk mizah dergisi kime aittir? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa "bilim ve sanat" alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır? ʽʽSıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı adlı kitabınızda yakasını aksiliklerden kurtaramayan iki erkek kardeşin gündelik yaşamını anlatmışsınız. Aslında bu kitapta söz konusu olan, kendi çocukluk anılarınız. Bu anıları yazarken güldürü unsuruna geniş yer vermişsiniz. Buna göre geçmişte yaşadığınız her şey, gerçekten kitapta anlatıldığı kadar komik miydi yoksa mizah, deneyimlerle ortaya çıkan bir durum mu?Aşağıdakilerden hangisi, bu soruya cevap olarak söylenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki dayanışmaya uygun bir örnek olabilir? ‘Herkes tarafından kabul edilen,sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ,ispatlanabilir bilgilereolgu denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerce peygamber kabul edilmez? Kendimizi kaptırmamaya çalıştığımız çocukça, yakışıksız bir alışkanlığımız vardır: Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak ve kendimize Ah, vah! dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkan-lılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılır ve kızarız.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır? 32x1000 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından değildir? Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. Aşağıdakilerden hangisini alırken TSE damgasın bulunmasına dikkat ederiz? Türklerin kullandıkları takvimlerden hangisi ay esasına göre düzenlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir? Bir şehrin büyüyüp gelişmesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkisi enazdır? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? Karşımda, bin metre aşağıda İskenderun Ovası, soluk almaya hâli ve niyeti olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor.Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? Bir kitabın 3/5 ini okuyan Girayın daha okuyacağı 40 sayfa kitabı kalmaktadır. Girayın okuduğu kitap kaç sayfadır? Hz. Muhammede (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletine bağlı Rumelideki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş çiftçilerin, yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mithat Paşa, Memleket Sandıklarını oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece gele- neğinden esinlenmiştir. Zamanla Memleket Sandıkları tüm ülkeye yayılmıştır.Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir gün kaç saattir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisinde varlığın biçimini bildiren sözcük vardır? 2 düzine tokası olan Sevinç, 7 tanesini kaybetti. Sevinç' in geriye kaç tane tokası kaldı? Doğu cephesi komutanı kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ek fiilin geniş zamanını almış bir isimdir? Derebeylik sisteminde toprağı işleyen kesime .............................. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mimar Sinan Kayseri nin Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğunda dedesiyle birlikte dolaşıp ona çıraklık etti. Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, İstanbul'a gitti. Onun becerikli ve kimsesiz olduğunu gören bir toprak sahibi onunla ilgilendi. Sinan'ın yapı işlerinde yetenekli olduğunu görünce onu saray mimarlarının yanına yolladı. Sinan orada yıllarca çalıştı. Mimarlığın bütün inceliklerini öğrendi. Sonra usta oldu.Mimar Sinan'ı saray mimarlarının yanına kim yollamıştır? Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir