S:1

Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı.
Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı. Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "10. yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!Dizelerinde geçen şüheda sözcüğünün anlamı hangisidir? Evimize 6 litrelik 2 şişe yağ , 2 litrelik 2 şişe zeytinyağı, yarım litrelik 2 şişe nar ekşisi aldık. Aldıklarını toplama kaç litredir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi materyalist bir düşünürün görüşlerine ters düşer? Yazı yazarken sağ elimizi kullanıyorsak ışık hangi tarafımızdan gelmelidir? Aşağıda ergenlik döneminde gerçekleşen bazı değişiklikler verilmiştir.I. Gırtlak gelişerek ses kalınlaşır.II. Yağ bezlerinin faaliyetleri artar ve sivilceler oluşur.III. Vücudun bazı bölgelerinde kıllanmalar görülür.Bu değişimlerden hangileri hem kız hem de erkek bireyler için ortaktır? 21 kuş 3 ağaca eşit şekilde konarsa her ağaçta kaç kuş olur? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri olamaz? Dünyanın Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre ne kadardır? Güliz'in nabız atım sayısı bir anda artmaya başlamıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki mucitler ve keşifler eşleştirmesindenhangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerdendir? Bilgisayarda Kes-Yapıştır, Kopyala-Yapıştır komutları ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Yaşadığımız hayatı kuru ve zevksiz bulduğu için bizim hâlimize üzülmüştü.Kuru sözcüğünün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hangi deyim çalışmamak ile ilgilidir? Selin : Some animals are becoming extinct.Paul : - - - - ?Selin : We should protect them. - - - - does Travis live? *Müşrikler tarafından işkenceye maruz kalan bir köleydi*İlk ezanı okuyan kişi ve ilk müezzin olarak bilinir.*Efendisi Ümeyye tarafından türlü işkencelere maruz kaldı ve Ebubekir onu efendisinden satın alıp azad etti. Yukarıda bilgileri verilen sahabi kimdir? Milliyetçi edebiyat, Türkçülük fikrinin hâkim olduğu, sanatçılarının halka yönelerek yerli kaynaklardan yararlandığı, Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini ön planda tuttuğu edebiyattır. Milli edebiyat ise milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çerçevesinde işleyen bir edebiyattır. Bu iki kavram kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birleşmektedir. Ayrıldıkları nokta ise millî olma, milliyetçi olma anlayışlarındadır.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Salim günde 9 saat uyumaktadır. Salih 1 haftada kaç saat uyumuş olur? Melis in 6 kalemi vardır. Melis 1 kalemini kardeşine verdi. Melisin kaç kalemi kaldı? Anadolu kapılarının Türklere açılması sağlayan savaş hangisidir? I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi hem DNAda hem de RNAda bulunan bir moleküldür? Sivas Kongresinin Ulusal bir kongre olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mr. Burton :You look terrible. - - - -?Jake : A dog chased me on the way home. Mıknatıslar nikel, .............., kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmezCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 7den başlayarak 6şar sayarsak 4. sırada hangi sayıyı söyleriz? Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir...(Bakara suresi, 286. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gelecek zamanda yapılacak bir eylem" vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki üç temel faaliyetlerden biri değildir? Maria : Does oil - - - - you fat?Martha : Yes, it does. Yuvarlak şekilli bakteriler,a. tek olanlarb. koloni oluşturan, ikili gruplar şeklinde olanlarc. koloni oluşturan, uzun zincir oluşturmuş halde olanlard. koloni oluşturan, üzüm salkımı şeklinde olanlar şeklinde sınıflanır.Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir? Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Türkistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Hindistanda yaygın olan fıkhî ekol aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyetinin ilk demir – çelik fabrikası nerede kurulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir