S:1

Hz. Muhammed (sas)e peygamberlik kaç yaşında, nerede ve ne zaman verilmiştir?

Hz. Muhammed (sas)e peygamberlik kaç yaşında, nerede ve ne zaman verilmiştir? sorunun cevabı "40 – Hira - 610" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir kimsenin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz? I- Hastalandığında ziyaretine gitmekII- Evini onun evinden yüksek yapmamakIII- Pişirdiğinden ona da vermekIV- Üzüntülü anlarında onu teselli etmekYukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir? Semih okula gitmek için önce otobüse bindi, iskeleye kadar gitti. Buradan vapura binerek karşıya geçti. Sirkeciden trene binerek okuluna vardı.Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım yolundan yararlanmamıştır? 20 elmanın yarısının yarısı kaç elmadır? Hz. Muhammed doğduğu dönemde Mekke toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdi-ği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşa-ğıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede tarımı etkileyen doğal faktörler içerisinde yer almaz? Varilde 24 kova su vardır. Varilden önce 8 kova, sonra da 7 kova su alınıyor. Varilde kaç kova su kalır? Maddenin halleri hangileridir? Frigyalıları kim yıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 0a daha en yakındır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarındandır ? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir? İBADETLER HÜKMÜ1. 5 vakit namaz kılmak Sünnet2. Bayram namazı Vacip3. Namazı cemaatle kılmak Farz4. Vitir namazı VacipBu tabloda verilen ibadetler ve hükümleri eşleştirmelerindenhangi ikisinde yanlışlık yapılmıştır? Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre;I. Rusya, Karadenizde donanma bulundurabilecek,II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devletine geri verilecek,III. Rusya, İstanbulda sürekli bir elçi bulundurabilecek,IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin OsmanlıDevletinin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi kalbin bir dakikadaki atış sayısını verir? Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? 16.yyda Güneş merkezli sistemi gündeme getirerek Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 7AB üç basamaklı sayısı hem 5 hem de 4 ile tam bölünebildiğine göre, A yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi bozkır kültürünün önemli unsurlarından biri değildir? Hz. Alinin Hz. Hasana ÖğüdüOğulcuğum! Ahmakla arkadaş olma! Çünkü sana fayda yerine zarar verir....Yalancıyla arkadaş olma! Çünkü yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakınıda uzak gösterir.Hz. Alinin ‘‘yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. ‘‘ ifadeleri ile yalancının bir özelliği olarak bildirdiği ve İslamın yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? Sivasta iplik iplik bir yağmurla ansızınBir ince hüzünle başladı yine akşam.Bütün kuşlar döndü yuvalarınaYa sen nerdesin turnam? Yavuz Bülent BâkilerBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir edebîmetinden alınmış olamaz? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şube müdürünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (sa.), ölümlerinden sonra anne-babaya iyilik etmenin başka yollarını da göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir? 1 Kasım 1928de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak, günümüz Türk alfabe sistemine geçilmiştir. Bu uygulama ile;I. Okur – yazar oranını artırmakII. Batı ile ilişkileri geliştirmekIII. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmakhedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Televizyon-fırın-tabletYukarıdaki hangi aleti evimizde kullanmayız? Tek basamaklı asal sayıların çarpımı kaçtır? Aşağıdaki hangi durum bir başkasının hakkını ihlal etmeye örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü amacıyla, maksadıyla anlamında kullanılmıştır? Hz. Muhammed, Arabistanın ........................................ kentinde doğmuştur. Aşağıdaki hangisi GAPın uygulandığı illerimiz arasında yer almaz? Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız .................. öyle .................. cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz? Belli bir konuda öğüt ve bilgi veren şiirlere - - - - ; çoban, kır ve köy hayatını ve bunlara duyulan özlemleri anlatan şiirlere - - - - ; şairin ruhundaki coşkun duyguları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere ise - - - - denir.Parçadaki boşluklara sırasıylaaşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I. Yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmalıII. Çevredeki yeşil alanlar artırılmalıIII. Eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıSel tehlikesi olan bir bölgede yukarıdakilerden hangileri sel öncesinde alınacak önlemlerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir